Türkiyede kadınlara yönelik yasal haklar

kadın hakları

türkiyede kadın hakları

Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik toplumlarda kadın ve erkek eşitliği vazgeçilmez bir unsurdur.Cumhuriyetin kurulma aşamasında ve kurulduktan sonra kadınlara tanınan haklar son derece güzel bir kurallarla cevrilmişti.Kadınlar cumhuriyet döneminden 20-25 yıl sonra bile bu hakların değiştirilmesi yolunda görüş bildirebilmekteydi.Çünkü o denemde kadınların görüşlerini bildirmesibüyük bir lüks olarak algılanıyordu.Günümüzde ise kadın haklarını medeni kanun yerine süre gelen töreler ve gelenekler belirlemektedir.Ama artık bu durumuda değiştirme konusun da kadınlar haklı olarak güçlü bir tepki göstermektedirler.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>