Tiroid Nodülü (Tiroid Kanseri)

Tiroid Nodülü (Tiroid Kanseri)

TİROİD NODÜLÜ KANSER HABERCİSİ OLABİLİR.
Ülkemizde, tiroid kanseri ve tiroid nodülleri hakkında gerek toplumda gerekse sağlık camiasında mevcut bazı yanlış değerlendirmeler, tiroid kanserinin tanısının gecikmesine ve dolayısıyla da kanserin yayılmasına neden olmaktadır. Halbuki, erken teşhis, doğru ve eksiksiz tedavi ile %100’e yakın bir oranda tam “tedavi imkanı bulunan” bu kanser yeterli bilgi sahibi olunmadığı için, “tedavi edilemez” safhaya kadar geciktirilmektedir. Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği olarak, en son bilimsel gelişmeler ışığında tiroid nodülü ve kanser ilişkisinin topluma sunulması gerektiğine inanmaktayız.

TİROİD NODÜLÜ NEDİR?
Nodül, tiroid bezesindeki kitledir. Nodül, tiroid’deki “kitle”ye verilen isimdir. Normalde bulunmaması gereken, sınırları belli, içinde hücre bulunan “kitle”ye nodül denir. Bu kitle, kanser de olabilir iyi huylu bir kitle de olabilir. Nodül kelimesi, aslında sadece tiroidteki kitleler için kullanılmaz, akciğer, meme, karaciğer gibi bazı organlarda saptanan kitleye de nodül denilebilir. Ancak, altı çizilmesi gereken en önemli husus, nodül, bir kitledir.

TÜRKİYEDE YAKLAŞIK KAÇ KİŞİ RİSK ALTINDA?
Tiroid nodülleri sanıldığından çok yaygındır; Batı ülkelerinde erişkin toplumun yaklaşık %40-50’sinde nodül olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Batı ülkelerindeki nüfusun Türkiye nüfusuna göre daha yaşlı olduğu, tiroid nodüllerinin de ilerleyen yaşla daha da arttığı dikkate alınarak olabilecek en düşük istatistiki olasılıkla; Türkiye’de erişkin nüfusun yaklaşık en az %10’unda tiroid nodülü olduğunu öngörebiliyoruz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>