Sigara İçen Kadınlarda Erken Menopoz

sigara içen kadında erken menopoz riski

Uzmanlar, sigara içen ve içmeyen kadınlar üzerinde yapılmış olan çalışmalarda, sigara kullanan kadınların diğerlerine oranla daha erken menopoza girdiğini ve menopoza bağlı ortaya çıkabilen kemik erimesi, enfeksiyon, idrar kaçırma ve psikolojinin olumsuz etkilenmesi gibi durumlarla karşılaşma riskini
artırdığını belirtiyor.

Adet gören bir kadının yumurtalıklarından üretilen hormonların artık yapılmamasına bağlı olarak bir yıl adet görmemesi olarak tanımlandığını ifade eden Korucuoğlu, ”Altta yatan mekanizma ergenliğe girerken 500 bin civarında olan yumurtaların her ay tüketilmesi sonucu yumurtalıklardaki yumurtaların kritik seviyenin altına inmesi ve yetersiz hormon salınımına bağlı olarak aylık adetlerin önce düzeninin bozulması sonra da tamamen kesilmesidir” dedi.

Korucuoğlu, dünyada ortalama menopoz yaşının 51 olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalara göre Türkiye’de ise ortalama menopoz yaşının 46 ile 48 arasında değiştiğini söyledi.

Menopoz yaşında, genetik faktörler önemli olduğunu, bunun dışında doğumdaki ve ergenliğe girerken mevcut yumurta sayısı ve yumurtaların tüketilme hızının belirleyici faktörler olduğunu vurgulayan Korucuoğlu, annenin menopoz yaşının bir kadının menopoz yaşını belirlemede önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.

“Sigara Kullanımına Dikkat”
Korucuoğlu, yapılan bilimsel çalışmalarda sigaranın erken menopoz üzerinde etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, ”Sigara içen ve içmeyen kadınlar üzerinde yapılmış olan çalışmalar, sigara kullanan kadınların diğerlerine oranla daha erken menopoza girdiğini göstez dönemi, bir kadının hayatının ortalama olarak üçte birini kapsıyor.

1500’lü yıllarda ortalama kadın ömrünün 40 yıl olduğu ve kadınların çoğunun menopoz dönemine hiç girmediği düşünülüyor. 1900’lü yılların başında 60 olan ortalama kadın yaşı, günümüzde 80’e ulaştı. Bu nedenle günümüzde bir kadının ortalama 51 yaşında menopoza girdiği düşünüldüğünde kadınlar menopozu yaşayarak yaklaşık 30 yıl geçiriyor. Hayatın bu kadar uzun ve önemli bir bölümünü içermesi nedeniyle her kadın bu dönemi en az hasarla atlatacak şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi önem taşıyor. Menopozdaki her kadının yılda bir kez mutlaka bir jinekologla görüşmesi, gerekli tetkiklerin ve muayenenin yapılması tavsiye ediliyor

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>