Kereste

İnşaatlık Kereste

Kereste Nedir?
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla ve inşaatta kullanılan ağacın biçilmiş haline kereste denir. Diğer bir ifadeyle ağaç gerece verilen ve çevremizde gördüğümüz birçok ahşap eşyanın yapımında kullanılmak üzere işlenip hazırlanmış olan oduna “kereste” denir. Başka bir tanım ise; Odunun biçilmesi kesilmesi ya da yontulmasıyla elde edilen birbirine paralel en az iki yüzü bulunan parçalara Kereste denir.

Ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert bir Maddedir. İnşaatlık kereste malzemesi, Kağıt ve yakıt yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tahta yalıtkan bir maddedir. Tahtanın biraz ıslatılmış hali ise iletken olur. Böylelikle Elektrik çarpmaları gibi durumlarda kuru tahtadan yararlanabiliriz.

Keresteler sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir. Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçları şöyle sınıflandırabiliriz;

Çok sert ağaçlar ; ceviz, karaağaç, kara salkım
Sert ağaçlar ; kayın, dişbudak, kara sakız, kara ağaç ve bazı kavak cinsleri
Yumuşak ağaçlar ; kestane, sarı kavak, selvi, sedir
Çok yumuşak ağaçlar; beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt
Yapı keresteleri en çok iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir. “n” kesit boyutlarına göre lata, kadron, tahta, azman gibi isimler alır. Yine keresteler 1. 2. ve 3. sınıf olmak üzere sınıflara ayrılır. Kereste fiyatları da bu sınıflara göre değişiklik gösterir.

1. sınıf kerestelerin taşıyıcı özellikleri yüksek ve görünümleri düzgündür. Özel işlerde kullanılırlar.
2. sınıf kerestelerin taşıyıcılık özellikleri normaldir. Yapıda bu tip keresteler kullanılır.
3. sınıf kerestelerin taşıyıcılık özellikleri çok azdır. Yapının önemsiz kısımlarında kullanılır.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>