Kadınlarımızın İş yaşamı ve Eğitimleri

Ülkemizde kadınlar iş gücü olarak %57,4 lük bir oranlar iş hayatının önemli bir kısmını oluşturamaktadır.Kadınlarımız iş hayatında kadınlar erkekler ile aynı işten %25 daha az ücretle ve erkeklere göre 5 kat daha fazla emek harcamaktadırlar.Kadınlarımızın ülkemizde eğitim oranı %44,6 olmasına rağmen üniversitem mezunu kadınlarımızın oranı ise sadece %3,2 ile sınırlı kalmaktadır.Bu oranın artması genc kızlarımızın eğitime olan ilgisinin artması ve onların eğitimleri için ebeveynlerin her türlü engeli bertaraf etmesi ile olacaktır.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>