Kadın İş Yaşamı ve Sosyal Yaşamda Hangi Sorunlarla Mücadele Ediyor?

Kadın İş Yaşamı ve Sosyal Yaşamda Hangi Sorunlarla Mücadele Ediyor?

Soru: Ben bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şu anda beş aylık hamileyim ve bölümdeki hocam hamile olduğumu öğrendiği günden bu yana bana karşı olumsuz bir tavır sergiliyor. Bir kadın olarak hem kariyer, hem de çocuk sahibi olmak mümkün değil mi? Ben sözünü ettiğim hoca ile nasıl iletişim kurmalıyım?

Cevap: Kadınların hem mesleki kariyer hem de akademik kariyer açısından erkeklere göre çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları tartışmasız. Birçok kuruluş evli ya da çocuk sahibi kadınların çalışmasına olumlu bakmıyor. Özellikle üniversite gibi akademik camialarda bu durum çok daha belirgin biçimde görülüyor. Kadın akademik kariyer ya da çocuk sahibi olma arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyor. Bence bir kadının mesleki, akademik, politik, ekonomik ya da sosyal alanda güç sahibi olması ne kadar önemli ise anne olarak iyi insan yetiştirme sorumluluğu da o kadar önemli. Bu nedenle kadınların hem kariyer hem de çocuk yapabilecek kadar güçlü oldukları, bu iki durumun birbirine engel olarak görülmemesi gerektiği, her ikisinin de kadının hakkı olduğu muhataba uygun dille anlatılmalıdır. Çocuk sahibi olan kadınların mesleki ya da akademik alanda başarılı olamayacakları fikri bir önyargıdan ibarettir. Evlenme ve çocuk sahibi olma gibi önemli kararları alırken kadınlar, iş yaşamında sorun yaşama kaygısı taşımadan, baskı altında hissetmeden kendi planlarını belirleme özgürlüğüne sahip olduklarını muhataplarına duyurmalıdırlar.

Soru: İşyerinde bana karşı yıldırma politikası izlendiğini düşünüyorum. Kendi kararlarımı almamı engelleyerek, beni çevremdeki erkeklere bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Bu duruma kadın olduğum için maruz kalıyorum. Nasıl davranmalıyım?

Cevap: İşyerinizde size karşı yıldırma politikası yani mobbing uygulandığını düşünüyorsunuz. Sizin yaşadığınız sorunu yaşayan birçok kadın var. Ancak mobbing kavramı ülkemizde yeterince bilinmiyor. Mobbing kavramını diğer okuyucularımıza da yararlı olacağı düşüncesiyle biraz açıklamak istiyorum. Türkçe karşılığı “Ofis içi Psikolojik Şiddet” olarak verilen bu kavramın anlamı; ofiste birilerinin, “diğer birileri üzerinde psikolojik baskı kurması”, “haklarını gaspetmesi”, “kötü davranması” ya da “kandırması” olarak tanımlanıyor. Bu tür durumlarda “kurban” olarak adlandırılan kişi, sistematik bir şekilde “rezil edilmekte”, “küçük düşürülmekte” ve insan hakları çiğnenmektedir. Bu olayın birkaç yıl devam etmesi durumunda, kurban durumundaki kişi, kendine güvenini kaybederek, ruhsal nedenlerle iş hayatından bile çekilebilmektedir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>