İkinci Dalga Feminizm

feminizm

Kadın hakları hareketinin ya da feminist hareketinin ikinci dalgası, başta ABD’de olmak üzere Batıda erken 1960’larda başlayıp 1970’lerin son yıllarına kadar süren feminist faaliyetleri içeren bir dönemi kapsar.

Birinci dalga feminizmin eşitliğin başta olmak üzere hukuki engellerini (seçme ve seçilme hakkı, mülkiyet hakları) devirmeye vurgulu olmasına karşın ikinci dalga feminizm çeşitli sayıda sorun ile ilgileniyordu: de facto eşitsizlikler, resmî yasal eşitsizlikler, cinsellik, aile, iş yeri ve belki bu sorunların en tartışmalısı olan üreme hakları. Feminist eylemciler ABD Anayasası’na Equal Rights Amendment (“Eşit Haklar Değişikliği”)’ı eklemeye çalıştılar, ancak bu Kongrece kabul edilmedi. Bir çok feministe göre ikinci dalga feminist asrı, “Feminist Seks Savaşları” ve cinsellik ve pornografi gibi konulara ilişkin feministler arası tartışmalar nedeniyle sona ermişti.

Reform Gerekçeleri
Kadınlar için desteklenen kıyafet reformu şüphesiz ki büyük bir hareket özgürlüğü ve rahatlık talebini ön planda tutmuştur. Tıpçılar için sağlık açısından zaralı olan korse giyimi belirleyici olmuştur. Diğer erkek destekleyicilerin amacı farklı olmuş ve her tür durumda kadınların özgürleşmesi anlamına gelmemiştir. Gazeteci Heinrich Pudor, Heinrich Scham ile ulusal milliyetçi bakış açısıyla yaşam reformunu yayınlamıştır. Korseyi sadece kendi bakış açısına göre sadece fahişelerin giydiği bir kıyafet parçası olduğu ve “iffetli kadın”ların takmaması gerektiği için reddetmiştir. Pudor çıplaklık kültürünün (nüdizm) ilk öncülerinden olmuştur. Belirli kıyafetler kirli ve ahlakdışı olarak görülürken, çıplaklık saflığın biçimi olarak görülmüştür.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>