Çocuğunuz yok ise evlat edinebilirsiniz

Çocugu olmayan aileler.Denediğiniz tüm yöntemlere rağmen çocuk sahibi olamadıysanız
Çocuk Esirgeme Kurumların’da bir aile sıcaklığına ihtiyacı olan binlerce çocuğumuz var.
Ailenize bu kurumlardan dahil edeceğiniz bir çocuk size ve evinize büyük neşe katacaktır.
Kurumlardan sizde evlat edinmek istiyorsanız kurum şartlarını gerçekleştimek zorundasınız.
Şartları uymayan ailelere çocukların teslim edilmesi olanaksız bir konudur.İşte bazı şartlar;

EVLAT EDİNECEK AİLELERDE ARANILAN ŞARTLAR

1. Anne-baba adayının tutarlı, dengeli, çocuğa yeterli sevgi verebilecek kişilik yapısında olması,

2.Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması, kılık kıyafet, yaşam tarzıyla çağdaş görünüm ile Atatürk İlke ve İnkılaplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması,

3.Evlat edinilecek çocuk ile, evlat edinecek kişi arasında en az 18 yaş, en fazla 40 yaş farkının olması,

4.Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olması,

5.Evlat edinenin çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek kültürel özelliklerde ve en az ilkokul mezunu olması,

6.Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek durumda olması, çocuğu toplum içinde psiko-sosyal açıdan mağdur edecek herhangi bir özelliğinin olmaması,

7.Çocuğun toplum içindeki alacağı konumu olumsuz etkileyecek herhangi bir suçtan ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması,

Şartları aranır.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>